18 Şubat 2011 Cuma

Otostopçunun hadis rehberi

Amr bin Nafi ile Şeridü'l-Hemedani'nin dayısı Sakif:
Veda Haccında Allah Resulü ile beraberdik. Ben yürürken arkamda bir devenin geldiğini hissettim. Döndüm baktım ki Peygamber deve üstünde geliyor.
- Sen eş-Şerid misin? diye sordu.
- Evet, dedim.
- Seni bindireyim mi? buyurdu.
- Evet, dedim.
Aslında hiç yorulmamıştım. Lakin Allah'ın Resulü ile aynı deveye binmekten bereket umdum. Hemen devesini çöktürdü ve beni terkisine bindirdi.

Enes bin Malik:
Allah Resulü harbe çıktığında veya yolculuk yaptığında mutlaka ashabından birini terkisine alırdı.
(Kaynak: eş-Şafii, Ümm II, 61, 71; Ahmed, III, 168; Buhari, I, 23; Ebu Davud, 486; Nesai, IV, 122-3; İbn Mace, 1402)


(Kaynak: İsbehani, Hz. Peygamber'in Edeb ve Ahlakı, çeviri: Naim Erdoğan, tahric: Yusuf Özbek, 3. Baskı, İstanbul, İz Yayıncılık, 2009, s. 201)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder